تهیه نقشه های معماری ۱۳۹۶-۴-۵ ۰۷:۵۷:۲۴ +۰۰:۰۰

در حال حاضر اکثریت ساختمان های تولیدی در کشور با ضعف در طراحی و در نتیجه پایین بودن عمر مفید ساختمان و اتلاف منابع و سرمایه ها روبرو هستند.
در این راستا مهندسین گروه جلوه گستران مدعی هستند با طراحی بهینه ، هم استانداردهای لازم را تامین می نمایند و هم از منابع طبیعی و مالی در پروژه ها حمایت می نمایند.

گروه معماری جلوه گستران دهنده نقشه های فاز ۱ و ۲، نقشه های معماری و اجرایی با ارائه جزئیات و رعایت اصول و استانداردهای مباحث مقررات ملی ساختمان، آماده ی انجام پروژه های ساختمانی میباشد.
یک پروژه معماری در سه فاز شکل می گیرد و این سه فاز باید بصورت مرتب و سلسله وار پشت سر هم قرار گیرد تا معماری شکل بگیرد که که این سه فاز عبارتند از فاز صفر، فاز یک و دو معماری