بازسازی ۱۳۹۶-۴-۵ ۱۱:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰

بازسازی ساختمان به چند منظور انجام می شود.گاهی از عمر ساختمان زیاد نگذشته است اما صاحب آن علاقه مند است که تغییراتی در آشپزخانه و کابینت و یا کاشی و سرامیک و رنگ انجام دهد.گاهی نیز بازسازی به دلیل خرابیهایی است که حاصل شده و یا باید به موقع اقدام کرد که این خرابیها در لوله کشی و جاهای مختلف ساختمان اتفاق نیفتد.
به بیان دیگر پس ازگذشت چند سال از عمراحداث هر ساختمانی باید به نکات مهمی توجه داشت تا از وقوع هر حادثه ای که باعث تخریب بخشی از آن خواهد شد جلوگیری کرد .

با گذشت چند سال از عمر هر ساختمان وبنا باید به تعمیر و بازسازی سیستم های گرمایشی وسرمایشی اقدام کرد. همچنین باید لوله کشی ساختمان که در گذر زمان فرسوده می شود و در درصورت خرابی خسارت هنگفتی را متوجه ساکنین خواهد کرد توجه داشت و در صورت نیاز تعویض گردد. برای این کار کافیست به اصول لوله کشی اشراف لازم را داشته باشید .
یکی از مساسل اساسی این است که وسایل بهداشتی مورد استفاده در لوله کشی از موادی پایدار درست شده باشند.این موضوع باعث می شود که در برابر خوردگی مقاوم شود.از طرفی باعث می شود که با سطوحی غیر جاذب و بدون جرم گرفتگی پوشیده باشند ،تا بتوان آب خالص و سالم را با اتصالاتی بدون خطر جریان معکوس تامین کرد.